אחסונך נפתח בהצלחה !!

כדאי להתחיל לעבוד נא מחקו את קובץ ה-Index.html
הנמצא בתקיית ה-Public_html